Uluslararası kuruluşlar ve amaçları nelerdir kısaltmaları listesi kpss notları

. . .

ULUSLARARASI KURULUŞLAR LİSTESİ
ACTS Afrika Çalışma Teknolojileri Merkezi

UN Birleşmiş Milletler

UNECA Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu

UNESCAP Birleşmiş Milletler Asya Ve Pasifik Ekonomik Ve Sosyal Komisyonu

UNECE Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu

UNESCWA Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik Ve Sosyal Komisyonu

UNEP Birleşmiş Milletler Çevre Programı

UNCED Birleşmiş Milletler Çevre Ve Kalkınma Konferansı

UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu

UN / WFP Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı

UNWTO Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü

UNITAR Birleşmiş Milletler Eğitim Ve Araştırma Enstitüsü

UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim Ve Kültür Örgütü

UNECOSOC Birleşmiş Milletler Ekonomik Ve Sosyal Komisyonu

UNIC Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi

UN / FAO Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Örgütü

UNCHS Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşim Merkezi – Habitat

UNSTAT Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü

UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

GEOSS Birleşmiş Milletler Kapsamında Dünya Gözlem Sistemi

UNECLAC Birleşmiş Milletler Latin Amerika Ve Karaibler Ekonomik Komisyonu

UNHCR Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği

UNFPA Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu

UNDPCSD Birleşmiş Milletler Politika Koordinasyonu Ve Sürdürülebilir Kalkınma Bölümü

UNIDO Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü

ACUNS Birleşmiş Milletler Sistemi Konusunda Akademik Kurul

UNCSD Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu

UNCTAD Birleşmiş Milletler Ticaret Ve Kalkınma Konferansı

UNODC Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Ve Suçla Mücadele Ofisi

UNU Birleşmiş Milletler Üniversitesi

ENVIROLINK Çevre Haberleri Merkezi

NRDC Doğal Kaynaklar Savunma Konseyi

WB Dünya Bankası

WWF Dünya Doğa Fonu

WIPO Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü

WCP Dünya İklim Programı

WRI Dünya Kaynak Enstitüsü

IUCN Dünya Koruma Birliği

WCMC Dünya Koruma İzleme Merkezi

WMO Dünya Meteoroloji Örgütü

UPU Dünya Posta Birliği

WHO Dünya Sağlık Örgütü

WPI Dünya Seyir Enstitüsü

WTO Dünya Ticaret Örgütü

CEOS Dünya Uydu Gözlem Komitesi

CEOS IDN Dünya Uydu Gözlem Komitesi Uluslararası Dırectory Şebekesi

D-8 Gelişen Sekiz Ülke

IFCS Hükümetlerarası Kimyasal Güvenlik Forumu

IOC Hükümetlerarası Okyanus Komisyonu

OECD İktisadi İşbırliği Ve Gelişme Teşkilatı

NATO Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü

GEF Küresel Çevre Tesisi

GCOS Küresel İklim Gözlemleme Sistemi

GOOS Küresel Okyanus Gözlemleme Sistemi

GTOS Küresel Kara Gözlemleme Sistemi

TSF Deniz Suyu Vakfı

IAEA Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı

ICAIR Uluslararası Antarktika Bilgi Ve Araştırma Merkezi

IAC Uluslararası Antarktika Merkezi

ICSU Uluslararası Bilim Birlikleri Kurulu

ILO Uluslararası Çalışma Örgütü

CIEL Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi

ELCI Uluslararası Çevre İrtibat Merkezi

IETC Uluslararası Çevre Teknolojileri Merkezi

IMO Uluslararası Denizcilik Örgütü

IUCN Uluslararası Doğa Koruma Birliği

IFC Uluslararası Finans Kurumu

IOM Uluslararası Göç Örgütü

IGBP Uluslararası Jeosfer – Biyosfer Programı

IFRC Uluslararası Kızılhaç Ve Kızılay Dernekleri Federasyonu

IPCS Uluslararası Kimyasal Güvenlik Programı

IMF Uluslararası Para Fonu

ICAO Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü

ISO Uluslararası Standartlar Teşkilatı

IISD Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü

CGIAR Uluslararası Tarım Ve Araştırmaları Danışma Grubu

IFAD Uluslararası Tarım Kalkınma Fonu

ITU Uluslararası Telekominikasyon Birliği

CII Uluslararası Temiz Adalar

ECA Yeryüzü Konseyi

Uluslararası kuruluşlar ve amaçları kpss nelerdir kısaltmaları listesi

Views: 5.418 views