Ygs de çıkmış çıkan sorular konular indir soru çöz 2011 ygs soruları çöz

. . .

Tam ekran görüntülemek için Sağ alt köşeye Tıklayınız.

YGS MATEMATİK KONULARI
Sayılar
Basamak Kavramı
Taban Aritmetiği
Bölme-Bölünebilme
OBEB-OKEK
Rasyonel Sayılar
Sıralama-Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü İfadeler
Köklü İfadeler
Oran-Orantı
Denklem Çözme
Problemler
Mantık
Kümeler
Bağıntı-Fonksiyon
İşlem-Modüler Aritmetik
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık

YGS GEOMETRİ KONULARI
Temel Kavramlar-Doğruda Açı
Üçgende Açı
Özel Üçgenler(Dik Üçgen-Eşkenar Üçgen-İkizkenar Üçgen)
Üçgende Alan
Üçgende Benzerlik
Açıortay-Kenarortay
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Çember-Daire
Katı Cisimler
Doğrunun Analitiği
Noktanın Analitiği
Simetri-Döndürme

YGS FİZİK KONULARI
Fiziğin Doğası
Vektör-Kuvvet-Denge
Basit Makineler
Ağırlık Merkezi
Doğrusal Hareket
İş-enerji
Maddenin Özellikleri(Kütle-Hacim-Özkütle)
Basınç
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Katı ve Sıvılarda Genleşme
Isı-Sıcaklık
Elektrostatik
Elektrik Akımı
Manyetizma
Işık Bilgisi
Mercekler-Aynalar
Ses-Uzay

YGS KİMYA KONULARI
Kimyanın Gelişimi
Bileşikler
Kimyasal Değişimler
Karışımlar
Hayatımızdaki Kimya
Madde ve Özellikleri
Atomun Yapısı
Periyodik Cetvel
Kimyanın Temel Kanunları

YGS BİYOLOJİ KONULARI
Biyoloji Bilimi-Bilimsel Çalışma
Canlıların Ortak Özellikleri
Canlıların Temel Bileşenleri
Hücrenin Yapısı
Hücre Zarında Madde Alışverişleri
Nükleik Asitler
Protein Sentezi
Enzimler
Canlıların Sınıflandırılması
Ekoloji
Solunum-Fotosentez
Mitoz-Mayoz Hücre Bölünmeleri
Kalıtım-Evrim
Bitkiler
Vücudumuzdaki Sistemler
Duyu Organları

YGS TÜRKÇE KONULARI
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf
Sözcük Türleri(İsim, Fiil, Zarf, Zamir, Edat, Bağlaç, Ünlem)
Sözcüğün Yapısı
Cümlenin Öğeleri
Fiil Çatısı
Cümle Çeşitleri
Anlatım Bozuklukları
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
İletişim, Dil Kültür-Dillerin Sınıflandırılması

YGS TARİH KONULARI
GENEL TARİH
Tarih Bilimi ve Uygarlığın Doğuşu
İlk Uygarlıklar
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı
Türk İslam Devletleri
Türkiye (Anadolu) Tarihi

OSMANLI TARİHİ
Beylikten Devlete (1300 – 1453)
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 – 1600)
Arayış Yılları (XVII. yüzyıl)
Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl)
En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler
Mustafa Kemal’in Çalışmaları ve Amasya Genelgesi
Erzurum ve Sivas Kongreleri
Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması
Misak – ı Milli ve İstanbul’un İşgali
I. Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar, Sevr Antlaşması
Kurtuluş Savaşı Muharebeleri
Lozan Antlaşması
Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması
Çok Partili Siyasal Sisteme Geçiş Denemeleri
Atatürk Devrimleri
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve İlkeler
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

YGS COĞRAFYA KONULARI
Dünyanın Şekli ve Coğrafi Konum
Dünyanın Hareketleri
Harita Bilgisi
İklim Bilgisi
İç ve Dış Kuvvetler
Beşeri Coğrafya
Ekonomik Faaliyet Türleri

Ygs de çıkmış çıkan sorular konular indir soru çöz 2011 ygs soruları çöz

Views: 3.358 views