Doğrusal programlama modeli nedir ders notları konu özetleri soruları çöz

. . .

Başlıca programlama yaklaşımları

 Doğrusal:Ön koşul öğrenmelerin dikkate alınarak içeriğin sıralı,ilişkili,ardışık olarak düzenlendiği yaklaşımdır.

Sarmal:Önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmelerde tekrar edildiği yaklaşımdır.

Modüler:İçeriğin birbirinden bağımsız olarak küçük birimlere ayrılarak düzenlendiği yaklaşımdır.

Disiplinlerarası:Farklı dersler arasında ilişki kurularak içeriğin düzenlendiği yaklaşımdır.

Sorgulama merkezli:Öğrencilerin soru ve sorunlarına uygun olarak içeriğin düzenlendiği yaklaşımdır.

Doğrusal programlama modeli nedir ders notları konu özetleri soruları çöz

Views: 1.396 views